Projektiranje

Izlaskom na teren utvrđujemo stvarno stanje nakon čega pristupamo izradi Idejnog rješenja krajobraznog uređenja. Prema želji Investitora, nadalje  izrađujemo Idejni, Glavni ili Izvedbeni projekt a sve u skladu sa pravilima struke.

3D Vizualizacije su važan dio naše ponude.

Projektiranjem se bavi stručni tim na čelu sa ovlaštenom krajobraznom arhitekticom.