Navodnjavanje

Navodnjavanje je u osnovi uzgojna mjera kojom se tlu dodaju one količine vode potrebne za optimalni rast i razvoj biljke. Osnovna svrha navodnjavanja je da biljci kompenzira tekućinu koju biljka upija kroz korijen i lišće, a gubi isparavanjem tla i cijeđenjem tla. Ova kompenzacija je neophodna ako se želi sačuvati ravnoteža vlažnosti i hranjivosti zemlje koja je jako bitna za život biljaka. Najefikasnije umjetno navodnjavanje je ono koje oponaša, u granicama mogućeg, učinkovitu i neophodnu prirodnu pojavu: kišu.

Ovo jednako vrijedi za sve tipove zelenih površina, od javnih parkova i sportskih terena pa do privatnih vrtova. Sofisticirana tehnologija sistema za navodnjavanje koja se profesionalno koristi ne sportskim terenima prilagođena je i za male površine kao što su parkovi i privatni vrtovi. Samo sa profesionalnim sistemom za navodnjavanje može se postići da vrt dobije idealne uvjete koji će omogućiti dug život biljkama i ukrasnom grmlju i drveću.