Projektiranje i 3D vizualizacije

Krajobrazni projekt odvija se u više faza i prilagođavamo ga specifičnim zahtjevima klijenta, samog objekta i njegove namjene te podneblju i mikroklimatskim uvjetima. Konačno rješenje treba zadovoljiti sve estetske i funkcionalne zahtjeve.

Izlaskom na teren utvrđujemo stvarno stanje nakon čega pristupamo izradi skice rješenja krajobraznog uređenja. Prema želji Investitora, nadalje izrađujemo idejni, glavni i izvedbeni projekt s detaljima vrtno-tehničkih elemenata, planom sadnje s definiranim biljnim vrstama, tehničkim detaljima specifičnih parkovnih elemenata i detaljnim troškovnikom. U sklopu izrade projekta krajobraznog uređenja izrađujemo i projekt sustava automatskog navodnjavanja i vizualizacije u punom 3D-u ili kroz dvodimenzionalne montaže.