Izlaskom na teren utvrđujemo stvarno stanje nakon čega pristupamo izradi Idejnog rješenja krajobraznog uređenja. Prema želji Investitora, nadalje izrađujemo Idejni, Glavni ili Izvedbeni projekt a sve u skladu sa pravilima struke.

3D Vizualizacije su važan dio naše ponude. Projektiranjem se bavi krajobrazni arhitekt.